Contact Us
 • Zhoushan Putuo Hongji Aquatic Products Co.,Ltd.
 • Tel:0580-3311212 6070385
 • Fax:0580-3310888
 • E-mail:zshongji@163.com
 • Add:浙江省舟山市普陀区台门丁船湾
Contact Us
Your current location:Home > Contact Us
 • Zhoushan Putuo Hongji Aquatic Products Co.,Ltd.
 • Tel:0580-3311211 3095318 
 • Fax:0580-3310888
 • E-mail:zshongji@163.com
 • Add:舟山市普陀区沈家门街道海洋生物园区
 • 上海、杭州、扬州、太原、包头、沧州、保定、任丘、廊坊、秦皇岛等设有经销商。